Life Coaching

Life coaching is heel breed en kan je helpen bij veel verschillende vragen. Bijvoorbeeld over wie je bent, wat je talenten zijn en wat je eigenlijk wilt in het leven. Of misschien gewoon een vaag gevoel dat er meer uit het leven te halen valt. Maar het kan ook gaan om hele concrete problemen zoals je gezondheid, grenzen stellen, beter leren plannen of minder twijfelen over de keuzes die je maakt. We bepalen aan het begin van het traject een duidelijk doel. Tijdens de sessies stimuleer ik je om tot nieuwe inzichten te komen over jouw situatie en wat je kunt doen om er anders mee om te gaan. Ik laat je niet alleen praten en nadenken door vragen te stellen, maar ik laat je ook stilstaan en voelen. Want de belangrijkste inzichten komen daaruit voort. Ik gebruik hiervoor effectief bewezen oefeningen, bijvoorbeeld vanuit Mindfulness, Voice Dialogue en Acceptance and Commitment Therapie. Na elke sessie voer je concrete acties uit om dichter bij je doel te komen en we evalueren regelmatig. Uiteindelijk ben jij zelf degene die jouw doel en de acties bepaalt.  


Mindfulness Coaching

Als je kiest voor mindfulness coaching dan staat mindfulness centraal in het hele coachtraject.  Je leert mediteren en ontdekt welke inzichten dit kan brengen om met jouw probleem om te gaan. Concreet betekent dit dat je tijdens de sessies en thuis gaat oefenen met verschillende soorten meditaties. We bespreken welke inzichten hieruit ontstaan en hoe dit inzicht geeft in jouw coachdoel. Mindfulness is een krachtige en bewezen techniek om je bewust te worden van automatische patronen. Door deze bewustwording heb je een keuze hoe je in bepaalde situaties reageert. Dit stelt je in staat om je meer te gedragen naar hoe je zou willen zijn en te doen wat echt belangrijk voor je is. Bij life coaching komt mindfulness ook aan bod, maar neemt het een minder centrale plek in.  Net als bij life coaching kan mindfulness coaching voor veel verschillende vragen en problemen ingezet worden. Het traject is verder ook het zelfde als bij life coaching: we bepalen samen het doel van de coaching, ik stimuleer je om tot nieuwe inzichten te komen en je voert concrete acties uit richting je doel. 


Werkwijze

Na het gratis en vrijblijvende kennismakingsgesprek plannen we de eerste sessie. Tijdens deze eerste sessie bepalen we jouw coachvraag en jouw gewenste resultaat van het coach traject. Ook maken we met elkaar afspraken over veilige, open communicatie en vertrouwelijkheid. Dit alles leggen we vast in een gezamenlijk coach contract. Hierin staat bijvoorbeeld ook in dat ik gehouden ben aan de internationale ethische gedragscode voor coaches.  Aan het einde van de eerste sessie heb je al acties geformuleerd waar je mee aan de slag kunt. De trajectduur is meestal zo'n 6-8 sessies van 75 minuten per sessie (1u of 1,5u per sessie kan ook, indien gewenst). We spreken eens in de 2 à 3 weken af. De sessies kunnen  online, wandelend of in een coachruimte plaatsvinden. Dit kan je per sessie kiezen. Je betaalt per sessie en kunt stoppen wanneer je dat wilt. Je hoeft dus niet vooraf voor een heel traject te betalen. Ik streeft ernaar dat je na 6 sessies je doel hebt bereikt of daar goed naar op weg bent en zonder mij verder kunt. Soms zijn daar nog één of twee extra sessies voor nodig, dat bepalen we dan samen met elkaar. 


Neem contact met mij op

Neem gerust contact met mij op voor meer informatie of voor een gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek.